I Kulås er det mange bygninger av ulik karakter og med ulike bruksområder.

Lengst syd finner vi de største bygningene, med Borregaard Hovedgård, Fylkeshuset og Orklas konferansesenter som dominerende anlegg. Videre finnes noen villaer, paviljong, stabbur og amfiteater.

Se også: Kulås Kommandoplass

Borregaard Hovedgård

Borregaardsnavnet kommer fra Olav Haraldsons kongsgård. ”Gården i Borg”, Borgargjerdi eller Borgargardr som etter hvert ble til Borregaard.

De første 300 år var Borregaard kongsgård og fast tilholdssted for norske konger. Da Håkon den 5. Magnusson bygde Akershus slott i 1307 var ikke lenger Borg residensby.


Arne Meidells vei 9

Oppført rundt 1915-1920 i jugendstil.

Stilen kan her også falle inn under begrepene nasjonalromantikk og nyklassisisme. Vinduene er i dag en etterligning av sveitservinduer.

Bygningen har fungert som kontor i en rekke år.


Trafo i jugendstil

Trafoen i Arne Meidells vei er fra samme tidsperiode som bygningene rundt.

Jugendstil er den mest riktige karakteristikken.

Trafoen har vernegrad som alle de andre bygningene i parken. Takstein og fargebruk er original.


Arne Meidells vei 11

Bygget i 1924. Et typisk eksempel fra stilperioden ”Det nye Norge” (1905-1930). Arkitekturpreget ble et av svarene når den unge nasjonen skulle finne sin identitet etter 1905.

Huset ble reastaurert etter forfall, og fikk byggeskikkprisen i 1996. Original takstein fra Borregaards egne teglverk ble tatt av og lagt på igjen.


Nils Pedersens vei 12

Arkitektkontoret Arne Pedersen & Reidar Lund har stått for en lang rekke fine bolighus i Sarpsborg, bygget i Borregaards regi.

Typene spenner fra vertikaldelte to-mannsboliger og rekkehus til store villaer som her. Eneboligene var preget av etterkrigstidens noe mer ”hjemlige” stil men med sterkt preg av funkisstilen.


Kulås Amfi

Amfiet i Kulåsparken er arena for byens største konserter, årlige 17. mai-feiringer og alle andre tenkelige små og store arrangementer.

Det foreligger planer for et helt nytt Kulås Amfi, hvor det blant annet vil bli et sammenleggbart tak, slik at arrangementer kan gjennomføres uavhengig av været.

Amfiet har vært besøkt av bl.a. Deep Purple, Bryan Adams, Jerry Lee Lewis, Kim Larsen, Björn Afzelius, Tomas Ledin, Jahn Teigen, DumDum Boys, Karpe Diem, Sweet, Alphaville, Lillebjørn Nilsen, Halfdan Sivertsen, Jan Eggum, Kurt Nilsen, Espen Lind m.fl.


Musikkpaviljongen

Den opprinnelige paviljongen fra først på 1900-tallet ble erstattet av denne nye, som er tegnet av arkitekt Bjørn Askvik (tidligere byarkitekt). Den gamle var tegnet av arkitekt Helge Bratt.


Østfoldutstillingen 1930

Det er Hjalmar Wessels vei 32 som i dag ligger omtrent der den ene fondbygningen i Østfoldutstillingen 1930 lå.

Det var funkisstilen og den nye tid som preget utstillingen. Bygningene var provisorier som ble revet etter utstillingen. Arne Pedersen var arkitekten bak utstillingen.

Kilde: Sarpsborg kommune

Sosiale medier

Følg oss på Facebook!

Følg Kulåsparken på Facebook!

Back to Top