For frivillige lag, organisasjoner og andre kulturaktører bak ikke-kommersielle arrangementer er det gratis å leie Kulås.

Kommersielle aktører, altså de som tar inngangspenger for arrangementet, må betale kommunen 5.000,- kroner i reservasjonsavgift samt 2 prosent av brutto billettinntekt.

Alle leietakere, også de som får leie gratis, må sikre at parken ikke utsettes for skadeverk, og er selv ansvarlig for både vakthold og opprydding.

Selv om privatpersoner kan leie parken, gis det ikke tillatelse til å arrangere private arrangementer, så som bryllup og bursdager, i parken.

Selv om Borregaard er grunneier, har Sarpsborg kommune varig bruksrett til parkområdet. Således er det kommunen som har ansvar for utleie.

Informasjon og bistand

Servicetorget i rådhuset gir informasjon om disponible tider for utleie av Kulås. Enhet kultur gir veiledning til kulturaktører og arrangører, mens teknisk produksjon forvalter utleie av gjerder og toaletter til arrangementer. Det er kommunens seksjon for ressurs og service som forvalter søknader om skjenkebevilling.

Søknad om leie

For å leie arealer i parken må det fylles ut en søknad til Sarpsborg kommune. Den, samt all relevant informasjon om leie, finnes på kommunens nettsted, Sarpsborg.com:

https://sarpsborg.com/kultur-og-fritid/kulas-amfi/

Sosiale medier

Følg oss på Facebook!

Følg Kulåsparken på Facebook!

Back to Top