Kulåsparken er et flott naturparkanlegg i Sarpsborg sentrum, beliggende i umiddelbar nærhet til bussterminalen, Sarpsborg Torv og rådhuset.

Kulås er et av Norges største byparkanlegg, og måler om lag 350 meter på det bredeste (øst–vest) og en drøy kilometer på det lengste (nord–syd).

I parken ligger blant annet Fylkeshuset i Østfold, Borregaard Hovedgård, Orkla-konsernets konferansesenter og mye annet. Les mer om hvilke bygninger som finnes i parken her.

Fornminner

Parken inneholder flere enn 40 gravhauger. De som er lettest å få øye på, er fire lave, vide rundhauger utstyrt med fotkjeder av stein. Disse ligger like innenfor parkens hovedport, og er fra 2-300 e.Kr.

Det er heldigvis ikke bare spor etter gravlagte forfedre å finne i Kulåsparken. Det er også gjort funn som viser at deler av parken i bronsealderen var dyrket mark.

Kultur

Parken har blant annet også et stort, flott amfiteater for utendørskonserter, lekeapparater, en stor vannfontene, gangveier for mosjonister og turgåere, rennende vann og dammer, og store gressplener hvor man i sommervarmen kan spise lunsj under de svalende løvtrærne.

Da Borregaard kjøpte opp engelske Kellner-Partington, var det uoverenskomst rundt konsesjonsvilkårene. Både selskapet og Sarpsborg kommune hadde stor interesse av en avgjørelse.

Som en del av løsningen, inngikk en ordning som ga Sarpsborg kommune rett til å disponere deler av det Borregaard-eide Kulås som park for byens befolkning.

Forskjønnelsesselskap

Arealet avtalen omfattet, det vi i dag kjenner som Kulåsparken, var allerede i mange år benyttet av Sarpsborg og Omegns Forskjønnelsesselskap. Foreningen, etablert i 1898, begynte å anlegge parker og plante trær i gatene. Den fikk satt opp benker, anla lekeplass og skøytebane på Reiersmoen og bygde spaserveier ved vannbassenget på Landemyra.

Forskjønnelsesselskapet hadde opparbeidet og ryddet en del av Kulås, og bygde en restaurant og en musikkpaviljong. Alt for penger innsamlet ved ulike friluftsarrangementer. Plantingen selskapet sørget for, ble overtatt av kommunen i 1914, nesten samtidig med at det ble ansatt bygartner. Han var dels lønnet av kommunen og dels konsulent for private hageeiere.

Bygartneren overtok

I 1926 overlot Forskjønnelsesselskapet Kulås med bygninger til kommunen og oppløste seg selv. Bygartneren fikk full stilling i kommunen og en særskilt plankomité av sakkyndige utenbysfra ga en uttalelse om Kulåsparken, særlig om bevaring av skogen.

Kulås er siden blitt opprettholdt som naturpark.

Navnet

Navnet Kulås har ikke en dokumentert opprinnelse, men det er nærliggende å tro at det skriver seg fra det faktum at området utgjør en høyde og at det er gravhauger på den. I Trøndelag vet vi at det er to gamle gårder som bar navnet Kulaas. Der kom navnet av akkurat det - kuler på en ås. Vi kan derfor anta at gravhauger på åsen ble til Kulås også her i Sarpsborg.

Se bilder fra parken ved å velge Bilder i hovedmenyen øverst på siden eller klikke her.

Se også bilder fra kulturarrangementer på nettsidene til Sarpsborg Arbeiderblad:

Sosiale medier

Følg oss på Facebook!

Følg Kulåsparken på Facebook!

Back to Top