Sarpsborg kommune kjøper det statlig eide anlegget Kulås Kommandoplass, som ligger under jorden vest i Kulåsparken.

Stortinget har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fullmakt til å selge sivilforsvarsanlegg som det ikke lenger er beredskapsmessig behov for. Ifølge taksten er kommandoplassen i Kulås verdt 750.000 kroner, men Sarpsborg kommunes bud på 650.000 kroner er akseptert av DSB.

Totalt er anlegget under Kulåsparken på cirka 2000 kvadratmeter. Av dette utgjør den statlig eide kommandoplassen 333 kvadratmeter. Resten tilhører allerede Sarpsborg kommune, og rommer blant annet tilfluktsrom. Målet er at også det nyervervede arealet skal benyttes som tilfluktsrom, hvilket øker tilfluktskapasiteten under parken fra 2000 til 2350 plasser. Det er også behov for å etablere fast tilhold for den kommunale kriseledelsen.

Sarpsborg kommune plikter å ha tilbud om tilfluktsplass til minst 20 prosent av byens befolkning. I dag er dekningen på 9 prosent. Ved en eventuell utvidelse med 350 nye plasser i Kulås øker den med 0,7 prosent.

I fredstid vil arealet kunne brukes av lag og foreninger, og det er foreslått at vektløftergruppa til National flyttes fra Kruseløkka skole til de nye arealene under parken.

Sarpsborg kommune har i overkant av 817.000 kroner på en sperret konto øremerket bygging og opprusting av tilfluktsrom. Denne skal normalt ikke brukes til kjøp av eksisterende anlegg, men Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gitt kommunen aksept for å benytte midler herfra til å kjøpe Kulås Kommandoplass.

Sosiale medier

Følg oss på Facebook!

Følg Kulåsparken på Facebook!

Back to Top