I dammen under den lille gangbroen lever det små salamandere, en såkalt nær utrydningstruet art.

De små amfibiene i dammen i Kulåsparken er av typen liten salamander – én av to arter som lever her i Norge. Den andre heter stor salamander.

Salamanderen er oppført i Nasjonal rødliste, et register for dyr og planter som er enten utrydningstruet, i kraftig reduksjon eller naturlig sjeldne.

Salamanderen er oppført som såkalt nær truet art.

Salamanderen begynner som egg, fortsetter som rumpetroll og ender som ferdige salamandere.

Du finner dem i alle stadier i Kulåsparken, og oppfordres til å opptre varsomt i deres nærvær.

Relaterte artikler

Sosiale medier

Følg oss på Facebook!

Følg Kulåsparken på Facebook!

Back to Top