Mellom Kulåsparkens trær og gangveier skjuler det seg flere enn 40 gravhauger fra så mye som to tusen år tilbake.

Funn fra gravhaugene er permanent utstilt i rådhusets vestibyle.

Like innenfor parkens nordlige hovedport, på brinken innenfor Glengsgaten og Jernbanegaten, ligger fire velholdte prakthauger fra jernalderen så å si kant i kant (nr. 37, 38, 39 og 40).

Alle fire er runde og omgitt av hver sin vakre kjede av kampesten.

Disse haugene skiller seg helt fra de andre både ved sin størrelse og den markerte fotkjeden. Den største er hele 23 meter vid og 1,1 meter høy. De tilsvarende mål for de tre andre er henholdsvis 18 x 1 meter, 18 x 1 meter og 17 x 1,1 meter.

Den ene, nr. 40, vet man helt sikkert at er utgravd (røvet). Den er imidlertid restaurert (hvorved den er blitt litt for høy).

11 meter nord for haug 40 sees en stor rundkamp i bakken (nr. 41). Dette er sannsynligvis rester etter en stensetning eller enda en gravhaug. Her sees også spor etter en hulvei. Ifølge
eldre opplysninger har det også vært en del gravhauger videre mot Kulåsgaten.

Alle disse gravhaugene er fredet.

Se Riksantikvarens kart for nærmere angivelser av hvor kulturminner i Kulås befinner seg:

http://www.kulturminnesok.no

Sosiale medier

Følg oss på Facebook!

Følg Kulåsparken på Facebook!

Back to Top