De eldste veiene i Kulås er minst 470 år gamle.

I Kulås skjuler det seg flere veianlegg som er såkalt førreformatoriske. Det betyr at veiene er anlagt tidligere enn 1537, og i så måte er eldre enn 470 år.

Ifølge opplysninger fra Riksantikvaren er det avdekket rester av minst tre slike veianlegg. Hvilken vernegrad de har er ikke avklart.

– Litteraturen oppgir at det finnes flere rester etter hulveier i Kulåsparken, forteller Marit T. Balstad ved Riksantikvarens redaksjon for kulturminner til Kulaasparken.no.

Måten de snor seg gjennom terrenget på antyder at i alle fall to av dem har tilhørt samme veistrekning.

Alle de registrerte førreformatoriske veianleggene ligger langs (og på begge sider av) det som i dag er Arne Meidells vei.

Sosiale medier

Følg oss på Facebook!

Følg Kulåsparken på Facebook!

Back to Top