Fremdeles bor det mennesker i Kulås, men ingen av dem steller haven med ard, som i bronsealderen.

Et stykke inn i parken har man påvist et område med forhistoriske dyrkningsspor i form av et gammelåkerlag og ardspor i en sjakt som måler 1,6 x 16 meter.

En ard er en forhistorisk form for plog.

Åkerlaget inneholder lite trekull men noe skjørbrent stein. Ardingen viser spor av såkalt kors-arding. Fire strukturer er synlige i underkant av dyrkningslaget. Ingen av dem er snittet og deres funkjson er derfor usikker.

Området ligger i en svakt syd-sydvesthellende terasse i et etablert villastrøk på sydsiden av høydedraget. Terrenget består her av villahaver, gressplen med enkelte furutrær og havebusker.

Hva er dyrkningsspor?

Et dyrkningsspor er enkelt og greit et spor i terrenget som vitner om at man tidligere har brukt jorden til å dyrke noe.

Dyrkingsspor kan være synlige enten som merker i jordbunnen, for eksempel etter pløying, eller som formasjoner i terrenget, for eksempel som rydningsrøyser eller åkerreiner.

Sporene vises som oftest i gammel innmark som nå ligger brakk eller gjengrodd, såkalte ødeåkre. Sporene ytrer seg gjerne med en jevnere overflate enn omgivelsene, og det ligger ofte rydningsstein langs kantene.

Relaterte artikler

Sosiale medier

Følg oss på Facebook!

Følg Kulåsparken på Facebook!

Back to Top